Правила за изписване на думи на кирилица с латински букви /транслитерация/
Транслитерацията е предаване на буквите от българската кирилска азбука чрез латински букви или съчетания от латински букви. От тук може лесно да проверите как правилно се превежда (транслитерира) името Ви на латиница или някое населено място, географско понятие и др. По също начин можете и да проверите и от латиница на кирилица.
Въведете текст на кирилица:
Траснлитерация