Online решаване на Судоку
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят. Wikipedia


Настройки, ако играта не се зарежда. Изисква да имате инсталирано Java. Тука можете да проверите дали Java Ви е актулна версия. Ако не е актуално няма да работи и електронния подпис за НАП.
На Вашето PC избирате:
 • Start/Programs/Java/Configure Java
 • Избирате Security таба
 • Тука натискате последователно бутоните:
  • Edit Site List...
  • Add
 • Въвеждате: https://pnb.pc-remonti.net/time2losing/sudoku/
Възможности на играта:
 • Има 4 степени на трудност: Easy, Simple, Medium и Complex
 • Има възможност да се разпечата играта...
 • Има възможност да се реши със мишка: Mouse in...
 • Има възможност да се въведе игра от другаде: вестници и списания и чрез натискане на бутона Solve да имате решение
 • Ако не може да се реши със натискане на Solve, можете да натуснете бутона "complex" и да изчакате да види всики варианти