Баба правеше така. Малки практически съвети за дома...
Разлятото олио
Разлятото олио
То ще се почисти с лекота, ако се посипе с брашно. Достатъчно е след това да се помете с метла.

Публикувай коментар