Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за read
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за read г.
Изберете година:  

КОД :
92
Описание :
Организиране на хазартни игри
P2018 :
0.7
P2019 :
0.7
P2020 :
0.7
P2021 :
0.7

Имате възможност за филтър по : код, описание и процент…
Полето „Търси“ филтрира по всички колони на таблицата...
С бутона „View“ можете да видите в детайли и разбит по години съдържанието на съответния ред…

Описание на таблицата…