Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за 2020
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2020 г.
Изберете година:  

КОД :
26
Описание :
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
P2018 :
0.4
P2019 :
0.5
Процент за 2020 :
0.5
P2021 :
0.5
P2022 :
0.5
P2023 :
0.5

Имате възможност за филтър по : код, описание и процент…
Полето „Търси“ филтрира по всички колони на таблицата...
С бутона „View“ можете да видите в детайли и разбит по години съдържанието на съответния ред…

Описание на таблицата…