Пътен лист

Организация
Автомобил: (марка, модел)
Рег. №
Гориво
Пътен Лист е документ, с който се документира маршрута и разхода за гориво на конкретен автомобил. Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

No: Дата Маршрут Километри Разход 100км. Общо разход л. Ед.цена л. Сума
  Няма данни
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Общи реквизити

Име водач:
Длъжност водач:
Дата:

Име одобрил:
Длъжност одобрил:
Дата:

Сума:
Литри:
Км.:

Натинси за намиране на "Общо"

Преди да генерирате документа
натиснете: тук,за да са
актуални данните.

Страницата е зарадена за 0.0941 секунди.