Online система за генериране на фактури, протоколи и др. готови бланки, като формата за генериране на всички видове документа е една и съща. Системата не Ви ограничава да издавате документи от името на една фирма. Тя е много-фирмена. Потребителите на системата имат достъп и до номератора на документи. https://pnb.pc-remonti.net/ позволява да се въведе номер от който да почне да генерира нови номера.

За регистрирани потребители попълването на таблицата с артикулите се свежда само до едно кликване с мишката а именно избор на артикул, при вкарани предварително основни данни за артикула: код, име, мярка, цена и количество.
Също така регистрираните потребители на системата имате възможност да си правите различни справки от създадените документи със възможност за експорт на Microsoft Excel файл или да принтирате самата справка.Ново!

Има опция, чрез която бланките на кирилица да се изпишат на латиница, чрез натискане на latinisa от генерирания документ. Начина на изписване е транслитерация от български към латински букви и се извършва според Закона за транслитерацията.Ново!

Потребителите на системата, имат следните възможности за документи от този модул:
 • - Нов документ със съдържанието на стар.
 • - Анулиране на документ.
 • - Редактиране на документ.

За документи /бланки/, които са на чужд език:

Формата е идентична. Като се натисне бутона за генериране на документ, тогава се визуализира на желания език.

В системата са заложени определен брой мерни единици: Мярка, които са в процес на актуализация. За изброените бланки на чужд език не са добавени. При необходимост можете да изпратите e-mail от: тук със нужната Ви мярка за да я добавим.

Получател/Възложител

Име:
Гр./с.
Адрес:
МОЛ:
ИД N: ДДС
ЕИК/ЕГН
Банка:
Банка клон:
IBAN
BIC

Реквизити:

Номер и дата:

Начин на плащане:

Дата на възникване на данъчното събитие:

Получена от:

Място:

Доставчик/Изпълнител

Име:
Гр./с.
Адрес
МОЛ:
ИД N: ДДС
ЕИК/ЕГН
Банка:
Банка клон:
IBAN
BIC
No: КОД Артикул Мярка Количество Ед.цена Стойност
  Няма данни
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Добълнителни реквизити

Словом:

 

Сумирай общата стойност

ДДС %
След промяна на ДДС или Закръгляне, натиснете: Сумирай общата стойност
При избор "Добълнителни реквизити" се отварят допълнителни полета за:
 • - Сторно касова бележка
 • - Дебитно известие
 • - Кредитно известие
 • - Известие за намаление
 • - Известие за увеличение
Начините на плащане са само чрез банка.
 • - По банка
 • - По сметка
 • - С платежно

Страницата е зарадена за 0.1505 секунди.