Добавени нови функционалности на системата

 • Плтежни нареждания за бюджета

  Актуален списък на сметките, открити в банките, обслужващи Териториалните дирекции и Офисите на Национална агенция за приходите /НАП/. Само със избор на ТД или Офис на НАП и "Сметка зa .......", ще се попълнят всички нужни реквизити/полета на платежното нареждане: Банка, IBAN, BIC, Кода на "Вид плащане"

  Актуални от 01.08.2018 г.

 • Политика за защита на личните данни

  На 25.05.2018 год. влезе в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни

 • Online генериране на "Пътен лист"

  Генерира стандартна бланка „Пътен лист“ със всички нужни реквизити. Потребителите на системата имат удобството, да съкратят времето на набиране и въвеждане, с едно падащо меню да им се покълнят повечето реквизитите, при направени предварителни настройки за маршрут, коли и др...

 • Модул за издаване на фактури протоколи и др...

  За потребителите на системата е въведена е нова функционалност за водене на отчетност, със възможност за принтиране и експорт към Microsoft Excel на въведените документи и бланки от този модул...

  За всички бланки от този модул, има опция, чрез която бланките на кирилица да се изпишат на латиница. Начина на изписване е транслитерация от български към латински букви и се извършва според Закона за транслитерацията.

 • Изписване на число с думи

  Добавени са: Гръцки, Италиански и Испански.

 • ТРЗ калкулатор

  Изчислява каква е чистата сума за получаване от служители със 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд, след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати на отделен лист.

  Бързи изчисления за намиране на брутна сума при въвеждане на нетна сума и обратно...

 • Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за 2018

  ТЗПБ за 2018 г. в удобен табличен вид със възможност за филтриране по всички колони на таблицата

Модул за издаване на: фактури, протоколи, документи и др. beta!

Платежни нареждания

Ордери

Справки

Време за губене

Полезна информация, новини, работа!

Актуални новини от мрежата


Страницата е зарадена за 0.0413 секунди. Вие сте посетител 13719 със 1 презареждания.